• 0342 317 2990

Gaziantep üniversitesi Senatosunun 20.01.2023 tarih ve 03 nolu toplantısında alınan karar gereği, 4. Sınıf öğrencilerinin formasyon derslerini 2022-2023 Bahar dönemi itibari ile alabilmelerine, diğer sınıfların ise 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren alabilmeleri mümkün kılınmıştır.

 

Bu nedenle Formasyon almak isteyen 4. Sınıf öğrencilerinin bölüm başkanlarına bilgi vererek gerekli tanımlamaları yaptırdıktan sonra Bahar dönemi formasyon derslerine kayıt yaptırabileceklerdir.

 

YÖK PEDAGOJİK FORMASYONA YÖNELİK BİLGİLENDİRME