• 0342 317 2990

Analtitik Kimya Anabilimdalı Laborauvarında yapılan çalışmalar genel olarak Analitik Kimya/Nanoteknoloji alanında plazmonik nanomalzemelerin hazırlanması ve karakterizasyonu, yüzeyde zenginleştirilmiş Raman saçılması (YZRS-SERS) ve YZRS’ye dayalı biyoanalitik ve biyomedikal uygulamaları üzerinedir. Çalışmalarda basit ve ucuz yöntemler kullanarak yeni plazmonik nanomalzemeler hazırlanmakta ve hazırlanan plazmonik nanomalzemeler ile YZRS’ye dayalı birçok biyoanalitik ve biomedikal uygulamalar yapılmaktadır. YZRS’ye dayalı birçok yöntem ile proteinlerin, mikroorganizmaların (bakteri, maya), dokuların ve DNA’nın tanı ve tayini yapılmaktadır.

 

ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI I (GÜZ)

 

Deney No Deney Adı Websitesi
1

1. Grup katyonlar sistematik analizi

https://www.youtube.com/watch?v=bbPKzxslCcU

https://www.youtube.com/watch?v=dmgyGgtMnNY

https://www.youtube.com/watch?v=YkvqC2_IkqE

2

2. Grup katyonlar sistematik analizi

https://www.youtube.com/watch?v=i3X311uWvUM

https://www.youtube.com/watch?v=GZL9xZRcyF8

https://www.youtube.com/watch?v=f7PfeaA8kow

3

3. Grup katyonlar sistematik analizi

https://www.youtube.com/watch?v=RDdKIyuZo08

4

Bütün grupları içeren çözeltide yapılan analizler

https://www.youtube.com/watch?v=jltLlzZ6FqU

https://www.youtube.com/watch?v=KKJIF-HZrrk

5

Kalitatif analizle ilgili genel bilgi

https://www.youtube.com/watch?v=U9BN9yZ3aeA