• 0342 317 1940

Analtitik Kimya Anabilimdalı Laborauvarında yapılan çalışmalar genel olarak Analitik Kimya/Nanoteknoloji alanında plazmonik nanomalzemelerin hazırlanması ve karakterizasyonu, yüzeyde zenginleştirilmiş Raman saçılması (YZRS-SERS) ve YZRS’ye dayalı biyoanalitik ve biyomedikal uygulamaları üzerinedir. Çalışmalarda basit ve ucuz yöntemler kullanarak yeni plazmonik nanomalzemeler hazırlanmakta ve hazırlanan plazmonik nanomalzemeler ile YZRS’ye dayalı birçok biyoanalitik ve biomedikal uygulamalar yapılmaktadır. YZRS’ye dayalı birçok yöntem ile proteinlerin, mikroorganizmaların (bakteri, maya), dokuların ve DNA’nın tanı ve tayini yapılmaktadır.