• 0342 317 1940

Organik Kimya Laboratuvarı, ilaç gibi organik bileşiklerin sentezi, ayrılması, saflaştırılması ve tanınması için kullanılan teknikleri içeren bir laboratuvardır. Organik bileşiklerin yapı tayini de bu laboratuvar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılan deney ve analizler üç bölüme ayrılır. Birinci bölümde sentez teknikleri; klasik ve mikrodalga sentez, verim hesapları. İkinci bölümde tanınma reaksiyonları; fonksiyonel grup tanınma reaksiyonları, erime ve kaynama noktaları tayini, Polarimetrik ölçümler ve üçüncü bölümde ise ayırma teknikleri; kristallendirme, süblimleşme, ekstraksiyon, distilasyon, kromatografik teknikler Organik Kimya Laboratuvarında uygulanmaktadır.