• 0342 317 2990

Anorganik Kimya Laboratuarı, heterosiklik Schiff bazları, pincer tipi ligandlar ve diğer koordinasyon bileşiklerinde farklı tip organik bileşikleri ve bunların geçiş metal komplekslerinin sentezi, analitik, spektral karakterizasyonları ile bunların farklı özelliklerinin (katalitik, termal, fotoduyarlılık vs) incelendiği veya araştırıldığı laboratuardır. Bu laboratuarda, maddelerin; erime, çözünürlük, iletkenlik, pH vb fiziksel özelliklerinin tespiti yanında çeşitli saflaştırma yöntemleri, spektroskopik ölçüm ve analizler gibi birçok konularda deney, ölçüm, analiz, belirleme veya tayinler yapılabilmektedir.

 

ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI I (GÜZ)

 

Deney No Deney Adı Websitesi
1

HİDROJEN 

 • “Hydrogen gas popping test by HCl and Zinc in a single displacement reaction”
 • Metals react with acids to produce salt and Hydrogen | Acid & Bases | Chemistry

 • Reaction of metal with base

https://www.youtube.com/watch?v=71fQGSj3yTE

https://www.youtube.com/watch?v=9hBCLoWwcWo

https://www.youtube.com/watch?v=B8GU0R_Z-h4

2

SODYUM 

 • Reaction of Sodium and Water
 • Hydrolysis of salt solutions

 • Flame Tests for Unknowns

https://www.youtube.com/watch?v=dmcfsEEogxs

https://www.youtube.com/watch?v=XQ7z9GwhmHo

https://www.youtube.com/watch?v=ZsvsptBQUVQ

3

POTASYUM 

 • Reaction of Potassium and Water
 • Synthesis of Potassium Nitrate

 • Flame Tests for Unknowns

https://www.youtube.com/watch?v=oqMN3y8k9So

https://www.youtube.com/watch?v=_qlinJeo6sA

https://www.youtube.com/watch?v=ZsvsptBQUVQ

4

KALSİYUM

 • Kalsiyum Karbonatın Eldesi
 • Jips( alçı) eldesi

 • Kalsiyumun Alevi Boyaması

https://www.youtube.com/watch?v=xFUGAW83HHA

https://www.youtube.com/watch?v=Ls_u2yk1UHY

https://www.youtube.com/watch?v=1_57hXkujAM

5

KÜKÜRT

 • Rombik Kükürt eldesi
 • Monoklin kükürdün eldesi

 • Plastic Kükürdün eldesi

 • Kükürdün metallerle reaksiyonu

  • S ile Fe

  •  S ile Cu

  • S ile Al

 • Sülfürik asidin organik maddelere etkisi

  • Sülfürik asidin bitkileri kömürleştirmesi
  • Sülfürik asidin şekeri kömürleştirmesi
 • Farklı Konsantrasyonlu H2SO4 ‘ün metallere etkisi

  • Cu+H2SO4

  • Zn+H2SO4 ilk 3 dakika 10 saniyesi

https://www.youtube.com/watch?v=6f3KjfH_uaw

https://www.youtube.com/watch?v=vyy6TCxz8Nc

https://www.youtube.com/watch?v=LjAiHZWDf4s

a. https://www.youtube.com/watch?v=uQNoBjgOSAU

b.https://www.youtube.com/watch?v=xK4z_YhtTBM

6

AZOT VE AMONYAK

 • Amonyum İyonunun Teşhisi
 • Amonyum Tuzlarının Isıtmanın Etkisi

 • Nitröz asidinin indirgen-yükseltgen özellikleri

 • Nitrik Asidin Eldesi

 • Derişik ve seyreltik  HNO3 ün metallerle reaksiyonu

https://www.youtube.com/watch?v=LUEakMDNRsM

https://www.youtube.com/watch?v=0-pTPcbq6t8

 1. https://www.youtube.com/watch?v=TvkHm90ebGQ
 2. https://www.youtube.com/watch?v=By3zRcP4ZFo

https://www.youtube.com/watch?v=8YWVBBGSxZ8

https://www.youtube.com/watch?v=c-faG4acHUo

https://www.youtube.com/watch?v=PeiA4nhih4c

https://www.youtube.com/watch?v=K0DaJZzU_Xc