• 0342 317 1940

Fizikokimya Laboratuarı, maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelendiği veya araştırıldığı bir laboratuardır. Fizikokimya Laboratuarında, maddelerin; erime ve kaynama noktaları belirlenmesi, molekül ağırlıkları tayinleri, viskozite özellikleri, iletkenlik özellikleri, nötralleşme titrasyonları, reaksiyon hızları veya kinetiği, yüzey gerilimi, adsorpsiyon özellikleri, çözelti veya çözünürlük özellikleri, polarite özellikleri, faz dengeleri ve kritik nokta tayinleri, ısı veya spesifik ısı kapasiteleri, iş ve enerji ölçüm ve hesaplamaları, entalpi ve entropi ölçüm ve hesaplamaları, kristalinite özellikleri, pil veya batarya ölçüm ve hesaplamaları, kısmı mol hacminin belirlenmesi, dağılma yasası, destilasyon veya saflaştırma yöntemleri, spektroskopik ölçüm ve analizler gibi birçok konularda deney, ölçüm, analiz, belirleme veya tayinler yapılabilmektedir.