• 0342 317 2990

Fizikokimya Laboratuarı, maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelendiği veya araştırıldığı bir laboratuardır. Fizikokimya Laboratuarında, maddelerin; erime ve kaynama noktaları belirlenmesi, molekül ağırlıkları tayinleri, viskozite özellikleri, iletkenlik özellikleri, nötralleşme titrasyonları, reaksiyon hızları veya kinetiği, yüzey gerilimi, adsorpsiyon özellikleri, çözelti veya çözünürlük özellikleri, polarite özellikleri, faz dengeleri ve kritik nokta tayinleri, ısı veya spesifik ısı kapasiteleri, iş ve enerji ölçüm ve hesaplamaları, entalpi ve entropi ölçüm ve hesaplamaları, kristalinite özellikleri, pil veya batarya ölçüm ve hesaplamaları, kısmı mol hacminin belirlenmesi, dağılma yasası, destilasyon veya saflaştırma yöntemleri, spektroskopik ölçüm ve analizler gibi birçok konularda deney, ölçüm, analiz, belirleme veya tayinler yapılabilmektedir.

 

FİZİKOKİMYA LABORATUVARI I (GÜZ)

 

Deney Nosu Deney Adı Websitesi
1 Potansiyometrik Yöntemle Nötralleşme Titrasyonları  

https://www.youtube.com/watch?v=HinpfI_jMBg

https://www.youtube.com/watch?v=y3Oa0L404oM

2 İletkenlik Ölçümüyle Nötralleşme Titrasyonları

https://www.youtube.com/watch?v=aVwdUY2FPDs

https://www.youtube.com/watch?v=fUwKvO1DBzc

3

Adsorpsiyon

  • Adsorption of Ethanoic acid on Charcoal procedure
  • Bsc chemistry :- Determination of adsorption isotherm of acetic acid on charcoal In Hindi

https://www.youtube.com/watch?v=vujebYg_6sA

https://www.youtube.com/watch?v=vujebYg_6sA

4 Benzoik asidin farklı sıcaklıklarda çözünürlüğü

https://www.youtube.com/watch?v=HnKUlKys8Js

5 Oswald Viskozimetresi ile Sıvıların Viskozite Tayini

https://www.youtube.com/watch?v=YslaWEpTDWk

https://www.youtube.com/watch?v=Gs3gfwG9a7k

6 Kısmen Karışabilen Sıvı Çiftlerinin Çözünürlüğü

https://www.youtube.com/watch?v=0Loz5tt8xW8