• 0342 317 2990

Polimer kimyası laboratuarı, polimerlerle ilgili her türlü çalışmanın yapıldığı kimya laboratuvarıdır. Çalışmalar arasında:

 

 • Polimerlerin camsı geçiş sıcaklığının (tg veya Tg) belirlenmesi,
 • Polimerlerin erime sıcaklıklarının belirlenmesi,
 • Polimerlerin kristallenme sıcaklıklarının belirlenmesi,
 • Polimerlerin bozunma sıcaklıklarının belirlenmesi,
 • Polimerlerin amorf-kristalin yüzdelerinin belirlenmesi,
 • Polimerlerin kristallenme sıcaklıklarının belirlenmesi,
 • Polimerlerin saflık-safsızlık oranlarının belirlenmesi,
 • Karışım halindeki polimerlerin bileşiminin belirlenmesi,
 • Polimerlerin vizkozite sayılarının belirlenmesi,
 • Tutkal analizi (pH, katı madde oranı, vizkozite, katkı maddesi oranı),
 • Polimer çözeltilerinin pH tayini,
 • Yoğunluk tayini,
 • Bitmiş halıda pH tayini,
 • Dolgu kumunun analizi,
 • Polimer sentezi (üretimi),
 • Polimerlerin yapı analizi,
 • Polimerlerde asit sayısı tayini,
 • Polimerizasyon ısısının tayini,
 • Vizkozimetrik ölçümler,
 • Ekstraksiyon,
 • Kül tayini,
 • Süper absorplayıcı polimer (SAP) analizi,
 • Çözünürlük testi,

 

Çalışmaları mevcuttur. Çalışmalar bunlardan ibaret olmayıp, talebe göre imkanlar dahilinde farklı analizler de gerçekleştirilebilir.